ข่าวภายในประเทศทั้งหมด


วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา พิษณุโลก นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมเตรียมความการแสดงมหรสพสมโภช งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา พิษณุโลก นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมเตรียมความการแสดงมหรสพสมโภช งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูม
. .อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ผู้เข้าชม 148 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเข้าร่วมการฝึกซ้อมวงดนตรีมหาดุริยางค์และขับร้องประสานเสียง (การแสดงมหรสพสมโภช งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) โดยมี อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ วังซ้าย เป็นประธานในการฝึกซ้อม ณ มทร.ล้านนาพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเข้าร่วมการฝึกซ้อมวงดนตรีมหาดุริยางค์และขับร้องประสานเสียง (การแสดงมหรสพสมโภช งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) โดยมี อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ วังซ้าย เป็นประธานในการฝึกซ้อม ณ มทร.ล้านนาพ
. .อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ผู้เข้าชม 145 ครั้ง
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมเข้าร่วมประชุมตามงานฝ่ายการแสดงมหรสพสมโภช งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประกอบด้วย ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก และ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยโรงเรียนระดับมัธยม ประกอบด้วย โรงเรียนจ่านกร้อง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี และโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเข้าร่วมประชุมวันที่12ตุลาคม2560 เวลา 10.00 น. นายไพบูลย์ ณะบุญจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมติดตามงานฝ่ายการแสดงมหรสพสมโภช งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุ
. .อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ผู้เข้าชม 164 ครั้ง