คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม(พระขาวชัยสิทธิ์)ศึกษาเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ฯ