คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ ๑ โรงเรียนจ่าการบุญ ศึกษาเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมฯ