นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จำนวน 140 คน ศึกษาเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวฯ