คณะนักศึกษาคณะศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาจีน ปี 1 วิชา GE ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก และศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวฯ