คณะนักศึกษาคณะครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย ปี 2 วิชา GE ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก และศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวฯ