คณะนักเรียนค่ายภาษาอังกฤษศึกษาความรู้เกี่ยวกับเมืองพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวฯ