คณะหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวฯ