ข่าวประชาสัมพันธ์ในประเทศ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมงานไม้ผลัดใบ ๒๕๖๑
ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมงานสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสง...
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมสศว.เข้าร่วมทำบุญระหว่างพรรษา โดย รร.สาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นเจ้าภาพ
วันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ อาจารย์ ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ นำคณะบุคลากรสำนักศิลปะแ...
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมสศว.จัดการแสดง
เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ ผู้อำนวยการ มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ รองผู้อำนว...
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในงานเลี้ยงพิธีปิด งานประชุมนานาชาติฯ ASEAN Smart Grid Congree 4th 2018
มื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ ผู้อำนวยการ ร่วมงานเลี้ยงพิธีปิดงานประชุม วิชาการนานาชาติ ASEAN Smart Grid Congress 4...
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๑
เมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยน กาลเกษียณเวียนมาน่าใจหาย ต้องอำ ลาจากกันแสนอาลัย แต่สายใยความผูกพันยังมั่นคง คุณความดีประจั...
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน
ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ ผู้อำ นวยการสำ นักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน
บริการข้อมูล
ลำดับ ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
1
ยังไม่มีข่าวการประกวดราคา

กิจกรรมต่างประเทศ
กิจกรรมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำงบประมาณ๒๕๖๑
โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ๔๐๐ กว่าคน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก
โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย ตำบลท่าทอง เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ
คณะอาจารย์วิทยาศาสตร์และนักเรียนในโครงการค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ
ผอ.นิภารัตน์ ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เข้าชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกฯ

ห้องชมวิดีโอ

การแสดงแสง เสียง และสื่อผสมที่ยิ่งใหญ่ตระการตา " ยอยศยิ่งฟ้า มหาราชแห่งแผ่นดิน " ประจำปี 2559 (องก์8)
การแสดงแสง เสียง และสื่อผสมที่ยิ่งใหญ่ตระการตา " ยอยศยิ่งฟ้า มหาราชแห่งแผ่นดิน " ประจำปี 2559 (องก์7)
การแสดงแสง เสียง และสื่อผสมที่ยิ่งใหญ่ตระการตา " ยอยศยิ่งฟ้า มหาราชแห่งแผ่นดิน " ประจำปี 2559 (องก์6)
การแสดงแสง เสียง และสื่อผสมที่ยิ่งใหญ่ตระการตา " ยอยศยิ่งฟ้า มหาราชแห่งแผ่นดิน " ประจำปี 2559 (องก์5)
การแสดงแสง เสียง และสื่อผสมที่ยิ่งใหญ่ตระการตา " ยอยศยิ่งฟ้า มหาราชแห่งแผ่นดิน " ประจำปี 2559 (องก์4)
การแสดงแสง เสียง และสื่อผสมที่ยิ่งใหญ่ตระการตา " ยอยศยิ่งฟ้า มหาราชแห่งแผ่นดิน " ประจำปี 2559 (องก์3)
เกี่ยวข้องที่น่าสนใจ
 
ҾѪŷ çʴ稨ѧѴɳš

ѵʵͧɳš
ѵʵͧɳš

ลิงค์ที่น่าสนใจ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเรา
พูดคุยกับเจ้าหน้าที่