ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบางระกำ จำนวน 70 คน ที่เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก

                                                                                                                                                               เว็บไซต์ : นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์