สศว.ร่วมประชุมเตรียมงานกิจกรรมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ดนตรีมังคละมรดกไทยสู่มรดกโลก ครั้งที่ 2

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 สศว.ร่วมประชุมเตรียมงานกิจกรรมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ดนตรีมังคละมรดกไทยสู่มรดกโลก ครั้งที่ 2 ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นางสุวิมล เกตุศรีบุรินทร์ วัฒนธรรมจังหวัดฯ เป็นประธาน พร้อมด้วยลุงประโยชน์ ลูกพลับ เครือข่ายสถานศึกษาทั้ง 9 อำเภอ ร่วมด้วย มรภ.พิบูลสงคราม, ม.เรศวร และ ว.นาฏศิลป์สุโขทัย ซึ่งได้ร่วมกันจัดทำหลักสูตรและคู่มือการอบรมให้ถูกต้อง ชัดเจน และ การประดิษฐ์ท่ารำมังคละพิษณุโลก สามารถนำไปใช้ในวันอบรมระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว ต่อไป