ปรึกษา หารือเพื่อวางแนวทางการดำเนินงานการจัดทำฐานข้อมูล และการประกาศย่านชุมชนเก่าท่ามะปราง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผศ.ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ ในฐานะหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ได้ปรึกษา หารือเพื่อวางแนวทางการดำเนินงานการจัดทำฐานข้อมูล และการประกาศย่านชุมชนเก่าท่ามะปราง กับย่านชุมชนเก่าวังทองเป็นมรดกจังหวัด ร่วมกับ ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล และยังร่วมบูรณาการในรายวิชาประวัติศาสตร์ชุมชนภาคเหนือตอนล่างอีกด้วย