ผศ.ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ นำคณะบุคลากร สศว.มอบของขวัญใหักับผู้บริหารและบุคลากรคณะครุศาสตร์

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 ผศ.ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ นำคณะบุคลากร สศว.มอบของขวัญใหักับผู้บริหารและบุคลากรคณะครุศาสตร์ เนื่องในเทศกาลสวัสดีปีใหม่ 2564