กิจกรรมสวดมนต์ยี่เป็ง ณ ลานวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 ผศ.ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมสวดมนต์ยี่เป็ง ณ ลานวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ส่วนวังจันทน์ เปิดงานด้วยการบรรเลงเพลงขลุ่ย จากครูชา จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ อยู่มี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งพระมหาธนศักดิ์ จินตกวี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ สวดมนต์บทสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร ปิดท้ายด้วยการจุดโคมยี่เป็ง พร้อมรับชมการแสดงรำฉุยฉายเบญกายแปลง โดย ด.ญ.พาขวัญ จันทร์ประทีป และถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

                                                                                                                                                    เว็บไซต์ : นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์