สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมจัดงานเทศน์มหาชาติ มหากุศล ประจำปี 2563 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส.ส่วนทะเลแก้ว

วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 ผศ.ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ ผู้อำนวยการ นำคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมจัดงานเทศน์มหาชาติ มหากุศล ประจำปี 2563 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส.ส่วนทะเลแก้ว