ประชุมเตรียมงานฝ่ายเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ ในงานเทศน์มหาชาติ มหากุศล ประจำปี 2563

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ รษก.อธิการบดีฯ เป็นประธานในที่ประชุมเตรียมงานฝ่ายเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ ในงานเทศน์มหาชาติ มหากุศล ประจำปี 2563 โดยมีคณะผู้บริหารหรือผู้แทนจากคณะ ศูนย์ สำนัก กอง มรพส.เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

                                                                                                                                เว็บไซต์ : นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์