กิจกรรมพิพิธภัณฑ์สัญจร ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์)

สศว.โดยงานฝ่ายหอวัฒนธรรม จัดกิจกรรมพิพิธภัณฑ์สัญจร ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับเมืองพิษณุโลก และเป็นการบริการวิชาการทางศิลปวัฒนธรรม

                                                                                                                               เว็บไซต์ : นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์