มรพส. บอกบุญแก่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญเนื่องในงานเทศน์มหาชาติ มหากุศล

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. ผศ.ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ ผู้อำนวยการ นำคณะผู้บริหาร สศว. และนักศึกษา มรพส. บอกบุญแก่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญเนื่องในงานเทศน์มหาชาติ มหากุศล (13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา) วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 -16.30 น. ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส.ส่วนทะเลแก้ว

                                                                                                                               เว็บไซต์ : นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์