งานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดราชมณฑป (หลวงพ่อโต)

              วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 ผศ.ดร.โชติ บดีรัฐ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานในงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดราชมณฑป (หลวงพ่อโต) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ได้ยอดปัจจัยทั้งสิ้น 265,000 บาท ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ให้พบแต่ความสุข ความเจริญ..สาธุ


                                                                                                                               เว็บไซต์ : นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์