การแสดงพิธีเปิดงานก้าวตามพ่อสืบสานต่อที่พ่อทำ ปีที่ 4

         การแสดงพิธีเปิดงานก้าวตามพ่อสืบสานต่อที่พ่อทำ ปีที่ 4 ความร่วมมือของกลุ่มสถาบันการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกชุดมังคละประสานใจภักดิ์ ถวายองค์ราชันย์ เป็นการผสมผสานระหว่างดนตรีออเคสตราและดนตรีมังคละ เรียบเรียงเป็นบทเพลงใหม่แนวไทยประยุกต์ ประพันธ์ดนตรีโดย ดร.ศุภฤกษ์ วังซ้าย นอกจากนี้ มีการนำท่ารำจากชุดมังคละบูชาพุทธาพิบูลสงคราม ประดิษฐ์ท่ารำโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมาใช้ประกอบการแสดงทำให้เกิดความสวยงามมากยิ่งขึ้น มีนักดนตรีแและนักแสดงจำนวน 100 กว่าคน ขอขอบคุณเครือข่ายสถาบันการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.พิบูลสงคราม  โรงเรียนจ่านกร้อง  โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี  โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา โรงเรียนผดุงราษฎร์โรงเรียนเซนต์นิโกลาส และ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม อ.วังทอง


                                                                                                                                     เว็บไซต์ : นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์