ฝึกซ้อมการแสดงพิธีเปิดงานก้าวตามพ่อสืบสานต่อที่พ่อทำ ปี 4

          ฝึกซ้อมการแสดงพิธีเปิดงานก้าวตามพ่อสืบสานต่อที่พ่อทำ ปี ด้วยการผสมผสานดนตรีออเคสตร้าและดนตรีพื้นบ้านมังคละ เรียบเรียงเป็นบทเพลงใหม่ และใช้ท่ารำประกอบจากชุดมังคละบูชาพุทธาพิบูลสงคราม ซึ่งเป็นความร่วมมือของสถาบันการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกจำนวน 100 กว่าคน ติดตามชมผลงานในวันพรุ่งนี้ (4 ต.ค.) เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มรพส.


                                                                                                                               เว็บไซต์ : นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์