ประชาชนชาวพิษณุโลก เที่ยวชมงาน วิถีชุมชน คนพิษณุโลก อย่างคึกคัก