สศว.ร่วมงานวันครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

         วันศุกร์ที่ ๖ กันยายน พ..๒๕๖๒ ผศ.ดร.เอื้อบุญ ที่พึ่งรองผู้อำนวยการ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมคำสอนทาพระพุทธศาสนา เนื่องในวันครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตเป็นบุคคลสำคัญของประเทศ โดยประกอบพิธี ณ วัดเจดีย์ยอดทอง .เมือง จ.พิษณุโลก


                                                                                                                     เว็บไซต์ : นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์