สศว.ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์เจ้าภาพโดย สนอ.และ สโมสรพนักงาน มรพส.

          วันพุธที่ ๔ กันยายน พ..๒๕๖๒ ผศ.ดร.ชุมพลเสมาขันธ์ และบุคลากร สศว. ทำบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๖๒ กับเจ้าภาพโดยสำนักงานอธิการบดี มรพส.ร่วมกับสโมสรพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามซึ่งได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ๙ รูป ขออนุโมทนาบุญ                                                                                                                         เว็บไซต์ : นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์