สศว.จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รับน้องใหม่ให้น้องรัก ๖๒