แลกเปลี่ยนความรู้ประวัติศาลาพิบูลวัฒนธรรมและองค์พระพุทธมิ่งคล

        วันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม พ..๒๕๖๒ สศว.เรียนเชิญท่านอาจารย์อาวุโส มรพส.พบปะแลกเปลี่ยนเล่าเรื่องประวัติศาลาพิบูลวัฒนธรรมและการสร้างองค์พระพุทธมิ่งมงคล พระประจำศาลา เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจัดทำเป็นสูจิบัตร พร้อมทั้งร่วมกันปรึกษาหารือการจัดพิธีทำบุญศาลาวัฒนธรรม ที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๒๘ มิ..๖๒ นี้


เว็บไซต์ นายอำนาจ  รัตนะเสถียร