สศว.ให้การต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกฯ

วันเสาร์ที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ สศว.ให้การต้อนรับคุณพิมพ์กาญจน์ ชัยจิิตร์สกุล ที่ปรึกษารัฐมนตรี กระทรวงวัฒนธรรม และคณะ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก ศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง ๑ รวมทั้ง ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช และ ห้องสืบค้นภูมิปัญญา (คัมภีร์ใบลาน)

 

เว็บไซต์ : นาย สุธิพงษ์  นาคเถื่อน