สศว.ประชุมปรึกษาหารือการจัดทำข้อเสนอโครงการฯ แผนบูรณาการพื้นที่ระดับภาค

      วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ ผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือสรุปแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอของบประมาณภายใต้แผนบูรณาการพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภาคเหนือ

เว็บไซต์ : นาย สุธิพงษ์ นาคเถื่อน