สศว.ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมสวดมนต์ในกิจกรรม ราชภัฏ สวดมนต์รวมใจ

            สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนพิบูลสงครามและประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม ราชภัฎ สวดมนต์รวมใจ ในวันที่ ๒๒-๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒  ณ ศาลาพิบูลวัฒนธรรม มรภ.พิบูลสงคราม ส่วนวังจันทน์ ในเวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป

 

เว็บไซต์ : นาย สุธิพงษ์ นาคเถื่อน