โครงการอนุรักษ์สืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ เครื่องปั้นดินเผาบ้านเตาไห ลายอุ

            วันพุธที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ สศว.จัดโครงการอนุรักษ์สืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ เครื่องปั้นดินเผาบ้านเตาไห วัดตาประขาวหาย ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ณ ห้องประชุมสิริราชภัฏ ซึ่ง ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ด้วยเครื่องปั้นดินเผา เครื่องปั้นดินเผา หมายถึง ภาชนะและเครื่องมือ ที่ทำจากดินรูปทรงต่างๆ ตามความต้องการจะใช้ดินเหนียวและดินขาวในการทำเครื่องปั้นดินเผา เครื่องปั้นดินเผานั้นสามารถบ่งบอกความเป็นมาอันยาวนานของมนุษย์และวิถีการดำเนินชีวิตลวดลายผลงานต่างๆ โดยกรมศิลปากรจังหวัดพิษณุโลกได้ทำการขุดค้นเครื่องปั้นดินเผาบ้านเตาไห เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๒๗ขุดพบเตา ๒ เตาซ้อนกัน ให้ชื่อว่าเตาพิษณุโลก ๑ และ ๒ เครื่องปั้นดินเผาบ้านเตาไห พบว่ามีอายุราวพุทธศตวรรษ ๒๐-๒๑ หรือประมาน ๕๐๐-๖๐๐ปี

             ดังนั้นสำนักศิลปและวัฒนธรรม จึงได้เล็งเห็นการอนุรักษ์ สืบสาน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จึงได้จัดอบรบเชิงปฏิบัติการ เครื่องปั้นดินเผาบ้านเตาไห ลายอุ ซึ่งในภาคเช้าจะเป็นการบรรยายประวัติความเป็นมา วิทยากรโดย นางระเบียบ โครงสร้อยปราชญ์ชาวบ้านวัดตาปะขาวหาย และ ส่วนภาคบ่ายจะเป็นเชิงปฏิบัติการปั้นดิน วิทยากรโดยอาจารย์วิมล ทองดอนกลิ้ง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรพส. และ นางระเบียบ โครงสร้อย ปราชญ์ชาวบ้านวัดตาปะขาวหาย มีนักศึกษาเข้าร่วมฝึกอบรมเป็นจำนวนมาก นอกจากจะได้สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นแล้ว นักศึกษาสามารถนำไปต่อยอดประกอบเป็นอาชีพได้เป็นอย่างดี

 

 

เว็บไซต์ : นาย สุธิพงษ์ นาคเถื่อน