สศว. ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจมาร่วมอบรม ในโครงการอนุรักษ์ สืบสาน และ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ เครื่องปั้นดินเผา

                     สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจด้านการทำเครื่องปั้นดินเผา ร่วมอบรมในโครงการอนุรักษ์ สืบสาน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ เครื่องปั้นดินเผาบ้านเตาไห ณ ห้องประชุมสิริราชภัฎ ในบริเวณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) ในวันพุธที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

 

เว็บไซต์ :นาย สุธิพงษ์ นาคเถื่อน