สศว.ขอเชิญพุทธศาสนิกชนพิบูลสงครามเข้าร่วมพิธีถวายโคมมาฆประทีป

          สศว.ขอเชิญพุทธศาสนิกชนพิบูลสงครามเข้าร่วมพิธีถวายโคมมาฆประทีป ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)  ในวันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป

 

เว็บไซต์ : นาย สุธิพงษ์ นาคเถื่อน