ขอเชิญสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก ประกวดมารยาทไทย งานสมโภชพระพุทธชินราช ๙- ๑๐ ก.พ ๖๒

ขอเชิญสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก ประกวดมารยาทไทย งานสมโภชพระพุทธชินราช  ๙- ๑๐ ก.พ ๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์ชั้น ๒ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

 

เว็บไซต์ : นาย สุธิพงษ์ นาคเถื่อน