ประชุมผู้นำการขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายหน่วยอนุรักษ์ฯ กลุ่มภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด

         หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมผู้นำการขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายฯกลุ่มภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

 

เว็บไซต์: นาย สุธิพงษ์ นาคเถื่อน