กิจกรรมศาสตร์ศิลป์ ถิ่นสองแคว ครั้งที่ ๕

             วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ผศ.ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่จัดกิจกรรมศาสตร์ศิลป์ ถิ่นสองแคว ครั้งที่ ๕ กิจกรรมภายในงานมีการแสดงระบำงูกินหางจากนักเรียนโรงเรียนสาธิต มรพส. พร้อมกับรับชมการแสดงจากคณะลิเกเพชรพิบูล ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความสามารถทางศิลปะการแสดงของนักศึกษามหาวิทยาลัยสำหรับในครั้งต่อไป งานศาสตร์ศิลป์ ถิ่นสองแคว จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น.เป็นต้นไป พบกับความสนุกสนานกับวงดนตรีย้อนยุคของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมด้วยนางรำจากวัดตาปะขาวหาย และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

 

เว็บไซต์: นาย สุธิพงษ์ นาคเถื่อน