สศว.นำคณาจารย์ มรพส.ร่วมงานเดินแบบผ้าไทยการกุศล ตระการผ้าไทย สไตล์เมืองสองแคว

       วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มกราคม พ..๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยการกุศล ตระการตาผ้าไทย สไตล์เมืองสองแคว ในงานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๒  ซึ่งเรียนเชิญ ผศ.ดร.สนิท ปิ่นสกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (นายแบบ) และ อาจารย์ศนิพร จันทร์บุร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร (นางแบบ) เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมเดินแบบการกุศลดังกล่าว โดยนำผ้าพื้นถิ่นลายดอกปีบพิษณุโลกมาประยุกต์เป็นชุดไทยได้อย่างสวยสง่างามร่วมด้วยนายแบบนางแบบกิตติมศักดิ์จากหน่วยงานต่างๆภายในจังหวัดพิษณุโลก โดยท่านสุรชัย มณีประการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานร่วมเดินแบบครั้งนี้นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมการประกวดเดินแบบผ้าไทยผ้าถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ประเภททีม ๙อำเภอ เพื่อส่งเสริมความเป็นไทยให้ประชาชนในจังหวัดนิยมสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวัน และเพื่อสร้างความภาคภูมิใจในผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดพิษณุโลกมากยิ่งขึ้น

 

เว็บไซต์: นาย สุธิพงษ์ นาคเถื่อน