สศว.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสืบสานและอนุรักษ์ศิลปะป้องกันตัวแม่ไม้มวยไทย

       วันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม พ..๒๕๖๒ ผศ.ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสืบสานและอนุรักษ์ศิลปะป้องกันตัวแม่ไม้มวยไทย (มวยพระยาพิชัยดาบหัก) วิทยากรโดย ศาสตราภิชาน ดร.สมพร แสงชัย เป็นปรมาจารย์มวยไทยสายพระยาพิชัยดาบหัก สายมวยท่าเสา และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิแห่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ พร้อมด้วย ผู้ช่วยวิทยากร โดย ผศ.ดร.ปัณณวิชญ์ ใบกุหลาบ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มรพส. รวมทั้ง ทีมงานจากชมรมมวยท่าเสามวยพระยาพิชัยดาบหัก ซึ่งได้มาให้องค์ความรู้ในเรื่องประวัติพระยาพิชัยดาบหักและสายมวย รับฟังการบรรยายเรื่อง พิธีกรรม และศิลปะมวยท่าเสาและพระยาพิชัยดาบหัก  การบรรยายและแสดงยุทธศิลป์ไม้มวยพระยาพิชัยดาบหัก ได้แก่ ไม้หมัด ไม้ศอก ไม้เข่า ไม้เตะ ไม้ถีบ จับ หัก ทุ่ม ทับ ซึ่งนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการแสดงยุทธศิลป์ไม้มวยในท่าต่างๆ เพื่อสืบสานศิลปะป้องกันตัวแม่ไม้มวยไทยโบราณให้คงอยู่ต่อไป

 

       สำหรับมวยอุตรดิตถ์และมวยพระยาพิชัยดาบหักนั้นไม่เน้นการป้องกันตัวแต่อย่างเดียว แต่จะเน้นการเผด็จศึกควบคู่กันไป ในขณะเดียวกัน โดยมวยพระยาพิชัยดาบหักจะใช้ท่าย่าง ๘ ทิศ และท่ามือ ๔ ทิศในการป้องกันอันตรายจากคู่ต่อสู้ด้วยการ หลบหลีก - ปัด - ป้อง - ปิด ก่อนเปิดเข้ากระทำ คือ รับก่อนรุกหรือรับขณะรุกเมื่อบุกโจมตี แต่อาจเปิดเข้ากระทำได้ เมื่อโอกาสเปิดให้เช่นกัน เพื่อให้บรรลุถึงชัยชนะตามวัตถุประสงค์ในการต่อสู้ ในขณะที่ทำการต่อสู้มวยพระยาพิชัยดาบหักจะไม่เปิดช่องว่างในร่างกายให้คู่ต่อสู้อย่างเด็ดขาด เช่น เวลาเตะ มือ จะต้องไม่ตก เพราะไม่แกว่งแขนเพื่อเพิ่มน้ำหนักให้แก่การเตะ เมื่อเตะ ถีบ หรือเข่าแล้ว เท้าที่ใช้จะต้องวางลงข้างหน้าเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้ตนเองถูกเตะตัดขาที่ยืนอยู่ ฯลฯ และนักมวยจะต้องสามารถเปลี่ยนเหลี่ยมเพื่อมิให้ตนเองเป็นเป้าหมายที่ไม่เคลื่อนไหวนักมวยจะต้องสามารถเปิดเข้าทำและแก้ไขอาวุธของคู่ต่อสู้ในขณะเดียวกันผู้ที่สามารถแก้ไขหรือป้องกันไม้มวยของคู่ต่อสู้โดยไม่มีอันตรายเกิดขึ้นแก่ตนเอง ย่อมสามารถทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้เสมอ ซึ่งผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องมวยไทยพระยาพิชัยดาบหัก สามารถติดต่อขอดูเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

                      

เว็บไซต์: นาย สุธิพงษ์ นาคเถื่อน