สศว.จัดกิจกรรม ศาสตร์ศิลป์ ถิ่นสองแคว ครั้งที่ ๔ สนุกสนานกับรำวงย้อนยุค

       ผศ.ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ จัดโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ดนตรีไทย นาฏศิลป์ และศิลปะพื้นบ้าน ศาสตร์ศิลป์ ถิ่นสองแคว ครั้งที่ ๔ กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงจากโรงเรียนสาธิต มรพส. ในชุดคีตะมวยไทย ผู้ฝึกซ้อม ว่าที่ร้อยตรี สถาพร บุญคำ การแสดงชุดนี้ โรงเรียนสาธิต มรพส. ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ ภาคเหนือ จ.พะเยา จากนั้น ชมการแสดงความสามารถพิเศษของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในชุดสร้างสรรค์ รำสี่ภาค ปิดท้ายความสนุกสนานด้วยรำวงย้อนยุคจากชมรมรักสุขภาพตำบลพลายชุมพล สำหรับกิจกรรมครั้งต่อไปจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม พ..๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ส่วนวังจันทน์ พบกับการแสดงลิเกเพชรพิบูล สศว.จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าชมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใด

 

เว็บไซต์: นาย สุธิพงษ์ นาคเถื่อน