งานศาสตร์ศิลป์ ถิ่นสองแคว ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

               งานศาสตร์ศิลป์ ถิ่นสองแคว ทุกวันพฤหัสบดี ประจำสัปดาห์ที่ ๑ และ สัปดาห์ที่ ๔ ของทุกเดือน ขอเชิญทุกท่านเชิญชมการแสดงแม่ไม้มวยไทยจากโรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้รับรางรัลระดับเหรียญเงินในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ ๖๘ ระดับชาติ ณ จ.พะเยา และร่วมสนุกสนานกับรำวงย้อนยุคจาก ชมรมรักสุขภาพตำบลพลายชุมพล เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


เว็บไซต์: นาย สุธิพงษ์ นาคเถื่อน