สศว.ร่วมพิธีบวงสรวงฯ และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี ๒๕๖๑

                   วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ผศ.ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ ร่วมงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิธีบวงสรวงและพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดปากพิงตะวันตก ต.งิ้วงาม อ.เมืองพิษณุโลก ซึ่ง วันที่ ๒๘ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันที่ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรี ถือว่าเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ชาติไทยวันหนึ่ง ที่เกี่ยวกับรัชสมัยของบูรพมหากษัตราธิราช และเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย โดยมี นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พลังประชาชนองค์กรเอกชน พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นิสิต และนักศึกษาร่วมพิธีจำนวนมาก

เว็บไซต์: นาย สุธิพงษ์ นาคเถื่อน