สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้บุคลากรได้ศึกษาหาความรู้ การจัดนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์และการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม

มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้

             ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร เป็นศาลที่สร้างขึ้นมาพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ตั้งอยู่บริเวณมุมด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของท้องสนามหลวง ตรงข้ามพระบรมมหาราชวังวันที่ ๒๖ ธ.. ๖๑ เยี่ยมชมมิวเซียมสยาม (Museum Siam: Discovery Museum) ภายใต้สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งแรกที่เน้นการสร้างประสบการณ์สดใหม่ในการชมพิพิธภัณฑ์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบของ แหล่งเรียนรู้ที่น่ารื่นรมย์และช่วยยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ให้กับประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไทยเกี่ยวกับการสร้างสำนึกในการรู้จักตนเอง  รู้จักเพื่อนบ้าน และรู้จักโลก รวมถึงการสร้าง แนวคิดและภาพลักษณ์ใหม่ ของพิพิธภัณฑ์ในสังคมแห่งการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่และกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อให้การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และเรื่องราวต่างๆ อย่างสนุกสนานยิ่งขึ้น ซึ่งประกอบด้วย นิทรรศการถาวร นิทรรศการหมุนเวียน และกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

 

เว็บไซต์: นาย สุธิพงษ์ นาคเถื่อน