สศว. ร่วมประชุมกับจังหวัดพิษณุโลก เตรียมจัดงานสมโภชพระพุทธชินราช ปี ๒๕๖๒

                    วันอังคารที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ศาลาพิบูลธรรม บุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเข้าร่วมกับคณะกรรมการทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชุมเตรียมจัดงานสมโภชพระพุทธชินราช ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมี พระสุธรรมมุนี รองเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พร้อมด้วย นายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นประธาน ซึ่งสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย รายละเอียดข่าวสานศิลป์ ถิ่นสองแคว จะรายงานให้ทราบต่อไป

เว็บไซต์: นาย สุธิพงษ์ นาคเถื่อน