ขออนุโมทนาบุญในงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดราชมณฑป

              เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๔ พฤศจิกายน พ..๒๕๖๑ (แรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๑) สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดราชมณฑป (หลวงพ่อโต) .วัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อสมทบทุนก่อสร้างอุโบสถโดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา รักษาราชการแทนอธิการบดี มรพส. เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมทำบุญโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย ให้เป็นพุทธประเพณี ของพุทธศาสนิกชนชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่สืบไป ทั้งนี้ ได้รวบรวมยอด ปัจจัยจากผู้มีจิตศรัทธา รวมทั้งสิ้น ๔๒๒,๕๙๗ บาท จึงขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านให้พบแต่ความสุข ความเจริญ


เว็บไซต์ : นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์