กิจกรรมบอกบุญงานทอดกฐินสามัคคี ครั้งที่ ๕ เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ

            เมื่อวันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม พ..๒๕๖๑ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมบอกบุญครั้งที่ ๕ นำนักศึกษาจิตอาสา จำนวน ๒๕ คน เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาในบริเวณตลาดสดโคกมะตูม เพื่อร่วมสมทบทุนสร้างอุโบสถ วัดราชมณฑป (หลวงพ่อโต) เนื่องในงานทอดกฐินสามัคคี ขออนุโมทนาบุญให้กับทุกท่านพบแต่ความสุขความเจริญ


เว็บไซต์ : นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์