กิจกรรมบอกบุญงานทอดกฐินสามัคคี ครั้งที่ ๔ เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ

            เมื่อวันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม พ..๒๕๖๑ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมบอกบุญครั้งที่ ๔ นำนักศึกษาจิตอาสา จำนวน ๑๒ คน เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาในบริเวณตลาดสดร่วมใจ เพื่อร่วมสมทบทุนสร้างอุโบสถ วัดราชมณฑป (หลวงพ่อโต) เนื่องในงานทอดกฐินสามัคคี ขออนุโมทนาบุญให้กับทุกท่านพบแต่ความสุขความเจริญ