การฝึกซ้อมรำ การแสดงรักษ์พิบูล เทิดทูนสถาบันครั้งนี้ให้สง่างาม..เนื่องในวันราชภัฏ ๑๔ กุมภา

การฝึกซ้อมรำของนักศึกษาต้นแบบ ตัวแทนจาก ๖ คณะ และ ๑ วิทยาลัยฯ จำนวน ๑๔๐ คน ซึ่งนักศึกษาทุกคนมีความตั้งใจที่ทำการแสดงรักษ์พิบูล เทิดทูนสถาบันครั้งนี้ให้สง่างาม..เนื่องในวันราชภัฏ ๑๔ กุมภา

                                                                                                                    เว็บไซต์:นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์