กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ในงานสมโภชพระพุทธชินราช ประจำปี 2561

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2561 ผศ.ดร.พิทักษ์ อยู่มี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน พร้อมด้วย ผศ.ดำรง ประเสริฐกุล อาจารย์อาวุโส และ ผศ.ดร.โชติ บดีรัฐ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมเปิดกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ในงานสมโภชพระพุทธชินราช ประจำปี 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์ (วัดใหญ่) ซึ่งในช่วงเช้าเป็นการประกวดในช่วงชั้นที่ 1 ( ป.1- ป.3) และตอนบ่าย เป็นช่วงชั้นที่ 2 (ป.4- ป.6) มีคุณครูและนักเรียนต่างให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

                                                                                                                                              เว็บไซต์:นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์