ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ และ ดร.ศุภฤกษ์ วังซ้าย ประชาสัมพันธ์การจัดแสดงมหรสพสมโภชฯ สัมภาษณ์ทางรายการสองแควยามเช้า ทางmss เคเบิ้ล ที.วี. พิษณุโลก

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา 09.00 น.ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ และ ดร.ศุภฤกษ์ วังซ้าย ประชาสัมพันธ์การจัดแสดงมหรสพสมโภชฯ สัมภาษณ์ทางรายการสองแควยามเช้า ทางmss เคเบิ้ล ที.วี. พิษณุโลก
เว็บไซต์:นางสาวเวณิกา ม่วงหวาน