ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ และคณะ ลงพื้นที่ดูสถานที่การแสดง มหรสพสมโภชฯ ณ ลานทรงพล ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จากนั้นเข้าเยี่ยมชมการแสดงมหาดุริยางค์และการขับร้องประสานเสียง

ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ และคณะ ลงพื้นที่ดูสถานที่การแสดง มหรสพสมโภชฯ ณ ลานทรงพล ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จากนั้นเข้าเยี่ยมชมการแสดงมหาดุริยางค์และการขับร้องประสานเสียง ซึ่งในวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. จะเดินทางไปประชาสัมพันธ์การแสดงฯ ในรายการสองแคว ยามเช้า ทาง MSS เคเบิ้ลทีวี พิษณุโลก ติดตามชมรายการสดได้ที่ https://www.facebook.com/msstv.phitsanulok/

เว็บไซต์:นางสาวเวณิกา ม่วงหวาน