สำนักศิลปะและวัฒนธรรมแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนบุคลากร มรภ.พิบูลสงครามและผู้มีจิตอาสา มาช่วยแก้ไขพันก้านดอกไม้จันทน์จากสีดำเป็นสีขาว จำนวน 2,000 ดอก ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เวลา 09.00 น.

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนบุคลากร มรภ.พิบูลสงครามและผู้มีจิตอาสา มาช่วยแก้ไขพันก้านดอกไม้จันทน์จากสีดำเป็นสีขาว จำนวน 2,000 ดอก ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เวลา 09.00 น. ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
เว็บไซต์:นางสาวเวณิกา ม่วงหวาน